1 Parochie-Nieuws Parochie Verschijning van de Onbevlekte Maagd - H Pius X jaargang 23 / 2014 nummer 05 /mei R K Pastorie - Gerard Bruningstraat EB Heerlen tel website: Heiligverklaring van Paus Johannes XXIII en Paus Johannes Paulus II Op zondag 27 april worden door de huidige paus Franciscus twee voorgangers heilig verklaard Het zijn paus Johannes XXIII en paus Johannes Paulus II 1 Parochie-Nieuws Parochie Verschijning van de Onbevlekte Maagd - H Pius X jaargang 23 / 2014 nummer 05 /mei R K Pastorie - Gerard Bruningstraat EB Heerlen tel website: Heiligverklaring van Paus Johannes XXIII en Paus Johannes Paulus II Op zondag 27 april worden door de huidige paus Franciscus twee voorgangers heilig verklaard Het zijn paus Johannes XXIII en paus Johannes Paulus II

Parochienieuws

We gaan verder met de deugdenavonden Na de deken en de kapelaan is het nu de beurt aan diaken Ton Jegerings van de Molenberg Wees welkom op dinsdag 2 februari om 20 00 uur in de Annakapel Kapelaan Blom 7 Kennis over zaken geeft mensen inzicht Het Dekenaat Heerlen nodigt u met groot genoegen uit voor de lezing op donderdag 18 februari 2016 om 20 00 uur: Pierre Kemp een leven

afscheid van de parochies van Heerlen-Zuiden van het dekenaat Heerlen waar hij zich met hart en ziel ingezet heeft valt niet mee Anderzijds is daar de nieuwe parochie in de hoogste plaats van het land: Vijlen waar rust en genezing wacht voor zijn zo geplaagde gezondheid Een kleinere geloofsgemeenschap waar onze deken zich weer aan de zielzorg kan wijden en priester kan zijn voor

De eerwaarde diaken Ton Jegerings is met ingang van 12 maart benoemd tot diaken-assistent voor het woonwagenpastoraat in het dekenaat Heerlen Daarnaast blijft hij actief als diaken-assistent in de parochies van de Heerlense wijk Molenberg De eerwaarde diaken Ton Gijsen uit Roermond krijgt met ingang van 1 juni aanstaande eervol ontslag als geestelijk verzorger in de Penitentiaire Inrichting

vraag naar mevrouw Machteld van Elsberg (di-wo-do in de morgen) Probeer het eens en maak mensen blij diaken Ton Jegerings Bedevaart naar Banneux op 25 augustus Op zaterdag 25 augustus 2018 gaan we weer naar Banneux op dagbedevaart Het thema van deze dag is:

De eerwaarde diaken Ton Jegerings is met ingang van 12 maart benoemd tot diaken-assistent voor het woonwagenpastoraat in het dekenaat Heerlen Daarnaast blijft hij actief als diaken-assistent in de parochies van de Heerlense wijk Molenberg De eerwaarde diaken Ton Gijsen uit Roermond krijgt met ingang van 1 juni aanstaande eervol ontslag als geestelijk verzorger in de Penitentiaire Inrichting

PAROCHIEBLAD ST JOSEPH HEERLERBAAN JAARGANG 2018 7

vraag naar mevrouw Machteld van Elsberg (di-wo-do in de morgen) Probeer het eens en maak mensen blij diaken Ton Jegerings Bedevaart naar Banneux op 25 augustus Op zaterdag 25 augustus 2018 gaan we weer naar Banneux op dagbedevaart Het thema van deze dag is:

In 1962 kreeg het architectenbureau Swinkels en Salemans de opdracht de nieuwe kerk te ontwerpen Het duurde enige tijd alvorens alle partijen het eens waren over het ontwerp In 1966 werd de eerste steen gelegd en in 1968 werd de kerk door mgr Van Odijk ingezegend In 1969 werd Kunrade een parochie Enkele jaren na ingebruikneming werden de biechtstoelen omgebouwd tot vitrinekasten

H van Dijck oud-diaken Geleen: parochie H Augustinus woonachtig in Geleen W Th Vervoort oud-diaken van Geleen-Lindenheuvel woonachtig in Sweikhuizen A G Goos diaken in Weert: parochie De Verrezen Christus woonachtig in Weert A P G Jegerings diaken voor het woonwagenpastoraat in het dekenaat Heerlen en de€parochie Verschijning

Diaken C Sonnemans: diakenvenlooutlook (06-57620133) Parochiecentrum: parochiesvenlonoordkpnmail Telefoon: 06-14506195 Adres: Pastoor Kierkelsplein 18 5916 SW Venlo Openingstijd parochiecentrum: dinsdag van 09:00-11:00 uur H Mis: iedere zaterdagavond om 19 00 uur VASTENACTIE De drie gezamenlijke parochies hebben voor de Vastenactie een bedrag van

vraag naar mevrouw Machteld van Elsberg (di-wo-do in de morgen) Probeer het eens en maak mensen blij diaken Ton Jegerings Bedevaart naar Banneux op 25 augustus Op zaterdag 25 augustus 2018 gaan we weer naar Banneux op dagbedevaart Het thema van deze dag is:

Heerlen is echt geen Jerusalem de Heilige Stad waar Jezus regelmatig heen ging Toch stootte ik ook op onbegrip Tegelijk geheel vreemd zal ik aan dit werkgebied niet blijven waar ik meer dan een derde van mijn leven heb doorgebracht Nu de bisschop mij nieuwe weide gronden gegeven heeft zal ik met

Sindsdien was hij actief als kapelaan in de parochies van Kerkrade-Chevremont Heerlen-Heksenberg en sinds 2005 in de samenwerkende parochies van Sittard Van der Wegen zal tegen het einde van dit jaar aan zijn nieuwe taak in Weert beginnen Nieuwe kapelaan Sittard Na het vertrek van Van der Wegen krijgt Sittard een nieuwe kapelaan Het betreft Ranil Weerawarna (31) Hij is een van de

1 Parochie-Nieuws Parochie Verschijning van de Onbevlekte Maagd - H Pius X jaargang 23 / 2014 nummer 05 /mei R K Pastorie - Gerard Bruningstraat EB Heerlen tel website: Heiligverklaring van Paus Johannes XXIII en Paus Johannes Paulus II Op zondag 27 april worden door de huidige paus Franciscus twee voorgangers heilig verklaard Het zijn paus Johannes XXIII en paus Johannes Paulus II

Parochienieuws

We gaan verder met de deugdenavonden Na de deken en de kapelaan is het nu de beurt aan diaken Ton Jegerings van de Molenberg Wees welkom op dinsdag 2 februari om 20 00 uur in de Annakapel Kapelaan Blom 7 Kennis over zaken geeft mensen inzicht Het Dekenaat Heerlen nodigt u met groot genoegen uit voor de lezing op donderdag 18 februari 2016 om 20 00 uur: Pierre Kemp een leven

Sindsdien was hij actief als kapelaan in de parochies van Kerkrade-Chevremont Heerlen-Heksenberg en sinds 2005 in de samenwerkende parochies van Sittard Van der Wegen zal tegen het einde van dit jaar aan zijn nieuwe taak in Weert beginnen Nieuwe kapelaan Sittard Na het vertrek van Van der Wegen krijgt Sittard een nieuwe kapelaan Het betreft Ranil Weerawarna (31) Hij is een van de

Binnenkort verwelkomen we Hans Bouman als de nieuwe pastoor-deken van Heerlen Hij werd op 28 september 1967 geboren in Zwolle direct na zijn zus Madeleine met wie hij dus een tweeling vormt Drie jaar later werd zijn broer Remco geboren in Zutphen waar het gezin inmiddels naar toe was verhuisd Daar heeft hij zijn schooltijd doorgebracht tot hij in 1985 naar Kerkrade verhuisde om op het

We gaan verder met de deugdenavonden Na de deken en de kapelaan is het nu de beurt aan diaken Ton Jegerings van de Molenberg Wees welkom op dinsdag 2 februari om 20 00 uur in de Annakapel Kapelaan Blom 7 Kennis over zaken geeft mensen inzicht Het Dekenaat Heerlen nodigt u met groot genoegen uit voor de lezing op donderdag 18 februari 2016 om 20 00 uur: Pierre Kemp een leven

diaken Ton Jegerings Kerk en AVG Ook de kerken ontkomen er niet aan: de AVG de nieuwe privacywetgeving Nu hadden de kerken al een strikt reglement Nooit was er bv sprake van dat kerkelijke gegevens doorverkocht mochten worden Maar toch! Websites voorzien van privacyverklaringen de landelijke richtlijnen implementeren formulieren aanpassen

Geachte parochianen van de samenwerkende parochies Coevorden Steenwijksmoer Schoonebeek Nieuw-Schoonebeek en Weiteveen (samenwerkingsverband Immanuel) Hierbij wil ik u op de hoogte stellen van een wijziging in het pastoraal team van uw parochies Op dit moment bestaat dat team uit waarnemend pastoor Koos Tolboom pastor Tjitze Tjepkema en pastoraal werkster Jos Lange

jaar diaken binnen onze samenwerkende parochies Hij wilde graag een beetje een combinatie van stad en dorp "Wat dat betreft ben ik hier goed op mijn plaats Maar toen de bisschop aan mij vroeg of ik voorkeur had voor een plaats heb ik geantwoord: daar waar u me nodig heeft En dat standpunt heb ik nog steeds " Inmiddels is de datum voor zijn priesterwij-ding vastgesteld zaterdag 2 juni

diaken Miguel Pascual Coello die Deo volente op 21 mei 2016 tot priester wordt gewijd zijn samen met de beide kerkbesturen druk bezig om hun start in beide parochies vlekkeloos te laten verlopen Pastoor Ben Janssens en diaken Rgis de la Haye zullen ook deel uit maken van het nieuwe pastorale team De nieuwe pastoor en zijn kapelaan zullen na hun installatie hun intrek nemen in de pastorie